sukr agr hmhd | שער דולר יציגשער הדולר – יציג

 USD
=
3.9750  ILS
שער יציג בתאריך: 15/04/2015
שינוי יומי: -0.226%


EUR
יורו
GBP
בריטניה
CHF
שוויץ
CAD
קנדה
AUD
אוסטרליהשער יציג של הדולר, נקבע על פי הממוצע של עסקאות שנעשו בדולר במסחר בין הבנקים בשעות מסויימות בכל יום.

השער היציג לדולר נקבע על ידי בנק ישראל לפי ממוצע העסקאות האחרונות בדולר, בימים שני – חמישי בשעה 15:15, בערבי שבתות וחגים השער נקבע בשעה 12:15. יום א' הוא יום חופש בארה"ב, ולכן בנק ישראל לא קובע שער יציג ביום זה.

מטרת קביעת שער יציג לדולר היא א. בכדי לקבל אינדיקציה על מצבו של הדולר, אודות השינויים בערכו וכמותם. ב. עסקאות שנקבעים על פי השער ביום מסויים, לדוגמא שכר דירה, בהם סכום התשלום מחושב על פי השער היציג.

לקביעת שער יציג לדולר אין מעמד רישמי חוקי, וערך הדולר עשוי להשתנות לאחר קביעת השער היציג.

שער יציג לדולר

שער יציג לדולר