היסטוריה

Torn US one dollar bill, close-up, full frame. (B/W)
 • 1960 – המושבה מסצ'וסטס מנפיקה את שטרות הכסף הראשונים.
 • 1785- הקונגרס האמריקאי מאמץ את הדולר למטבע הרישמי של ארה"ב.
 • 1792 – חוק המטבע נחקק, ונקבעו ערכים עבור המטבעות.
 • 1857 – המוטו הלאומי “ In God We Trust ” (באלוהים מבטחנו) מופיע לראשונה על שטרות של דולר אחד. משנת 1955 החוק מחייב לקבוע הצהרה זו בכל המטבעות.
 • 1861 – הונפקו השטרות הירוקים, כל שטרות הכסף האמריקאי שהונפקו מאז 1861 עדיין בתוקף וניתן לפדותם בערך המלא.
 • 1862 – בכדי למנוע זיופים – הוטבעו בשטרות קווים עדינים שיצרו צורות גיאומטריות מורכבות.
 • 1902 – שטרות הנייר האמריקאים האחרונים (בשווי 20$).
 • 1929 – נקבע גודל אחיד (קטן ב30%) עבור כל שטרות הנייר, ונקבעו דפוסי עיצוב עבור כל סוג שטר.
 • 1990 – בכדי למנוע זיופים שולבו בשטרות חוט ביטחון והדפסת מיקרו.
 • 1996- עיצוב מחודש לכסף.
 • 2003- הדפסת שטרות חדשים עם צבע שונה, והגנות חדשות נגד זיופים.